Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Tel: +84292 3 688 888 
Fax: +84292 3 688 889
Website: www.luxurycantho.muongthanh.com
Email: info@cantho.muongthanh.vn


TOP
Facebook chat